پیشنهادی برای بیشتر دانستن

نمایندگی های بیمه

نمایندگی رسمی بیمه ایران کد31945 حمیده افلاکی

حمیده افلاکی نماینده و کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران با 10 سال سابقه در صنعت بیمه کشور کد 31945 صدور کلیه بیمه‌نامه‌ها ثالث-بدنه-مسئولیت-آتش سوزی (انفجار، زلزله، سیل-طوفان)-عمر-باربری. سلام به همه عزیزان وبیمه گذاران گرامی: برای مقابله با ویروس کرونا عزیزانی که تمایل دارند بدون حضور در دفتر نمایندگی غیرحضوری بیمه‌نامه‌های (ثالث-بدنه-آتش سوزی و...) خودرو صادرکننده اطلاعات خودرو به شماره 09101042100 واتساپ نمایند. و یا با شماره 09113435217(طاهر نجفی) تماس بگیرند.

نمایندگی رسمی بیمه ایران کد31945 حمیده افلاکی

حمیده افلاکی نماینده و کارشناس شرکت سهامی بیمه ایران با 10 سال سابقه در صنعت بیمه کشور کد 31945 صدور کلیه بیمه‌نامه‌ها ثالث-بدنه-مسئولیت-آتش سوزی (انفجار، زلزله، سیل-طوفان)-عمر-باربری. سلام به همه عزیزان وبیمه گذاران گرامی: برای مقابله با ویروس کرونا عزیزانی که تمایل دارند بدون حضور در دفتر نمایندگی غیرحضوری بیمه‌نامه‌های (ثالث-بدنه-آتش سوزی و...) خودرو صادرکننده اطلاعات خودرو به شماره 09101042100 واتساپ نمایند. و یا با شماره 09113435217(طاهر نجفی) تماس بگیرند.

آستانه اشرفیه ،میدان دکترمعین،30متربطرف اداره دارایی(حاشیه رودخانه)

نمایندگان بیمه ایران

نمایندگی رسمی بیمه ایران کد31945 حمیده افلاکی

حمیده افلاکی نماینده وکارشناس شرکت سهامی بیمه ایران با 10سال سابقه درصنعت بیمه کشور💥کد31945💥صدورکلیه بیمه نامه ها(ثالث-بدنه-مسئولیت-آتش سوزی(انفجار،زلزله،سیل-طوفان)-عمر-باربری. سلام به همه عزیزان وبیمه گذاران گرامی: برای مقابله باویروس کروناعزیزانی که تمایل دارندبدون حضوردردفترنمایندگی وبصورت غیرحضوری بیمه نامه های (ثالث-بدنه-آتش سوزی و...)خودراصادرکننداطلاعات خودرابه شماره09101042100واتساپ نمایند.ویا باشماره 09113435217(طاهرنجفی)تماس بگیرند.

نمایندگی رسمی بیمه ایران کد31945 حمیده افلاکی

حمیده افلاکی نماینده وکارشناس شرکت سهامی بیمه ایران با 10سال سابقه درصنعت بیمه کشور💥کد31945💥صدورکلیه بیمه نامه ها(ثالث-بدنه-مسئولیت-آتش سوزی(انفجار،زلزله،سیل-طوفان)-عمر-باربری. سلام به همه عزیزان وبیمه گذاران گرامی: برای مقابله باویروس کروناعزیزانی که تمایل دارندبدون حضوردردفترنمایندگی وبصورت غیرحضوری بیمه نامه های (ثالث-بدنه-آتش سوزی و...)خودراصادرکننداطلاعات خودرابه شماره09101042100واتساپ نمایند.ویا باشماره 09113435217(طاهرنجفی)تماس بگیرند.

آستانه اشرفیه ،میدان دکترمعین،30متربطرف اداره دارایی(حاشیه رودخانه)